Трапезна вода “Пиргос”

Трапезна вода “Пиргос”

Трапезна вода “Пиргос” - бутилирана от “Джи енд Ви” ЕООД за “Рантекс” ЕООД , гр.Бургас .Водата е с много ниска минерализация , под < 50mg/l , постигната чрез обратна осмоза , pH – 7.0-7.6 . Трапезна вода “Пиргос ” е предназначена за постоянна, неограничена консумация – по всяко време и за всяка възраст.