Трапезна вода ‘’AQUASARA”

Трапезна вода ‘’AQUASARA”

Трапезна вода "AQUASARA" 19 литра - бутилирана от фирма "Малакови"ООД гр.Хисаря. Водата е с ниска обща минерализация до 500 mg/l . Водата се преработва по иновативен метод за производство - обратна осмоза и обогатяване с озон. Подходяща е  за всекидневна употреба.